Beques destinades a activitats educatives en el lleure durant l'estiu i dirigides a infants d'entre 3 i 16 anys

Dimarts, 16 de maig de 2017 a les 11:29

El Consell Comarcal d'Osona i el Consorci de Serveis Socials d'Osona han obert una línia d'ajuts per a activitats d'estiu que engloba campus, casals d'estiu, tallers i colònies.

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i pagament de les subvencions destinades possibilitar l’accés a activitats de lleure a l’estiu.

Per activitats de lleure d’estiu s’entenen els casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme des del dia 22 de juny fins l’11 de setembre de 2017.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que calgui, s’han de presentar al registre d’aquest ajuntament abans del dia 10 de juny de 2017. Els impresos oficials de sol·licitud estan a disposició dels interessats en aquest mateix Ajuntament.

A la dreta de la pàgina podeu consultar integrament les bases de la convocatòria, així com un resum de les bases dels criteris econòmics a tenir en compte.

Darrera actualització: 16.05.2017 | 11:41