El ple municipal aprova inicialment una modificació puntual el POUM

Dimarts, 25 de juliol de 2017 a les 00:00

La proposta de modificació estarà a exposició pública per a consulta i formulació d'al·legacions durant un mes a partir del 1 de setembre

Prèviament el ple va donar compte també de les resolucions dictaminades, de l'estat d'execucio trimestral del pressupost, així com del període mitjà de pagament a proveïdors que en el 2n trimestre del 2017 ha estat de -16,58 dies.

El ple va aprovar les festes locals pel 2018 que seran el dilluns de 2a Pasqua (21 de maig) i el 3 d'agost. En el ple es van aprovar també el Compte General de la corporació de l'any 2016 i el compte de la gestió recaptatòria durant l'exercici 2016.

Pel que fa a la modificació puntual del POUM, aquesta contemple la possibilitat d'incrementar el percentatge de superfície construïda enla zona verda del C. Pirineu, passant del 5% al 10%; en aquesta modificació es corregeixien alguns errors detectats pel que fa a l'alçada de les tanques de parcel·la, així com també es defineix l'ús de l'espai lliure en les parcel·les urbanes.

Finalment el ple va donar compte de la renúncia com a regidor d'en Joan Roura, al qual l'alcalde va agrair la dedidcació després de 18 anys de regidor a l'Ajuntament de Tavèrnoles, 4 dels quals com alcalde (2007-2011). L'últim dels punts va ser la designació de Francesc Gibert com a segon representant de l'Ajuntament de Tavèrnoles al Concorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona

Darrera actualització: 27.07.2017 | 09:41