Resolucions alcaldia 2018

1/2018 08/01/2018 APROVACIO DELEGACIO CONSELL COMARCAL D’OSONA PER DEMANAR LA  SUBVENCIO DE REDACCIO PLA DIRECTOR AIGUA
2/2018 09/01/2018 APROVACIO CADUCITAT EXPEDIENT LLIC OBRES 22_2017
3/2018 10/01/2018 CESSIO TEMPORAL LOCAL JOAN TIO
4/2018 11/01/2018 LLIC OBRES 29_2017 BAU AGUSTI
5/2018 11/01/2018 CESSIO TEMPORAL MATERIAL TIM JESSICA
6/2018 12/01/2018 APROVACIO TARGETA APARCAMENT SERRABOU MA CARME
7/2018 18/01/2018 CESSIO TEMPORAL DE CADIRES SRA. JESSICA TIM
8/2018 18/01/2018 CESSIO TEMPORAL DE LOCAL SR. CARLES BANUS
9/2018 22/01/2018 CESSIO TEMPORAL LOCAL DEL SR. PEP DE LA MORA
10/2018 22/01/2018 APROVACIO DE RECONEIXAMENT DE 5 TRIENNIS DE LA SRA. MARINA COLOMER COLOMER GRUP C2
11/2018 22/01/2018 APROVACIO DE SOL.LICITUD PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA L’ACTUACIO DE LA XARXA D’AIGUA A HABITATGES DISSEMINATS
12/2018 23/01/2018 APROVACIO DE SOL.LICITUD PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PER L’ACTUACIÓ D’IMPERMEABILITZACIO DEL DIPOSIT DE LES PUNXES
13/2018 24/01/2018 CESSIÓ TEMPOROAL DEL LOCAL A LA SRA. NURIA CELA
14/2017 25/01/2018 CONV SESSIO PLE ORDINARI GENER                                                                                                                                                                                                       
 

Darrera actualització: 26.01.2018 | 13:51