Sol·licitud de llicència urbanística (obra major)

Obres d'edificació, reforma, reparació o rehabilitació que alterin l'estructura, l'aspecte exterior o que afectin la seguretat de les construccions existents.

Quan les obres afectin els fonaments o elements estructurals. Quan alterin el nombre d'habitatges o locals existents. Quan substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos, o quan afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada o el seu representant legal

Cal aportar:

  • Projecte bàsic o executiu

    Signat per personal tècnic competent i visat pel Col·legi professional, en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que es presenti projecte bàsic, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte executiu, cosa que s'haurà de fer abans de recollir i liquidar la llicència concedida.

  • Full d'assumeix de direcció de l'obra signat i visat per personal tècnic competent.
  • Full d'assumeix de direcció d'execució de l'obra signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional.
  • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge visat pel personal tècnic competent.
  • Sol·licitud de llicència urbanística.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'Atenció al Ciutadà

C/ de l'església 1 - 08519 Tavèrnoles - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Marina Colomer Colomer
Telèfon: 938887308
Fax: 938122328
Correu electrònic: tavernoles@tavernoles.cat
Horari:  
De 8:30h a 14:00h i dilluns de 16:00h a 21:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.11.2015 | 21:44