Sol·licitud de llicència de primera ocupació

La llicència urbanística de primera ocupació és una autorització administrativa, mitjançant la qual, l'administració municipal intervé en la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada o el seu representant legal

Cal aportar:

 • Una fotografia dels vials adjacents (10 x 15 cm.)
 • Dues fotografies de l'edifici i del seu entorn (10 x 15 cm.)
 • Justificant d'haver sol·licitat l'alta de l'Impost de béns de naturalesa urbana (IBI)
 • Fotocòpia del certificat de final d'obra
 • Fotocòpia llicència d'obres
 • En el cas que l'ús de l'edifici sigui el d'habitatge

  Cal aportar un certificat signat pel tècnic autor del projecte i del promotor de les obres en què s'acrediti que s'ha lliurat al promotor la documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l'habitatge (segons model adjunt).

 • En el cas que es tracti d'un habitatge plurifamiliar

  Cal aportar la certificació expedida per la Direcció General de Radiodifusió i Televisió en la qual es farà constar la presentació del corresponent projecte tècnic d'infraestructures comunes de Telecomunicació (ICT) i del certificat o butlletí d'instal·lació, segons correspongui, que acrediti que la instal·lació s'ajusta al projecte tècnic i que aquest s'ha realitzat d'acord amb la legislació vigent sobre ICT.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció al Ciutadà

C/ de l'església 1 - 08519 Tavèrnoles - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Marina Colomer Colomer
Telèfon: 938887308
Fax: 938122328
Correu electrònic: tavernoles@tavernoles.cat
Horari:  
De 8:30h a 14:00h i dilluns de 16:00h a 21:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.11.2015 | 21:43